Chiến dịch nâng cao nhận thức về PrEP cho cộng đồng

 • 21/05/2018
 • Chiến dịch cộng đồng nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng PrEP trong nhóm MSM tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015, CARMAH đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về tính hiệu quả của thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) trong cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng tính với nam (MSM) và nam chuyển giới nữ (TGW) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Các nghiên cứu trước đây của CARMAH cho thấy rằng có rất ít MSM and TGW biết đến sự tồn tại của PrEP và con số biết về tính hiệu quả của thuốc PrEP trong việc phòng người lây nhiễm HIV còn ít hơn nữa.

  Vào tháng 11 năm 2015 chúng tôi đã tổ chức một cuộc tham vấn cộng đồng với 30 lãnh đạo và các nhà hoạt động chủ chốt trong cộng đồng MSM và chuyển giới để lấy ý kiến góp ý về cách thức tốt nhất để chuyển tải thông tin về phương pháp dự phòng mới này tới các bạn MSM và chuyển giới.

  Vào ngày 5 tháng 12 năm 2015, chúng tôi đã tổ chức một diễn đàn với sự tham gia của hơn 200 thành viên trong cộng đồng MSM và chuyển giới tham dự, trong đó có phần giới thiệu về PrEP như là một công cụ/cách thức dự phòng lây nhiễm HIV mới và hiệu quả. Các thành viên tham dự đã có nhiều câu hỏi về tính hiệu quả và cách sử dụng thuốc PrEP. Cuối diễn dàn, trên 76% các thành viên tham dự đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng PrEP cho bản thân.

  Đây là dự án được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của tổ chức UNAIDS (Chương trình phòng chống AIDS của Liên Hiệp Quốc) tại Việt Nam.

  TOP