Can thiệp sức khoẻ tình dục cho nam thanh niên quan hệ tình dục với nam tại hai thành phố của Việt Nam

 • 21/05/2018
 • Đây là một dự án can thiệp về sức khoẻ tình dục cho nhóm nam quan hệ tình dục với nam (MSM), thông qua các hoạt động nâng cao kiến thức về phòng ngừa lây nhiễm HIV và các kỹ năng giảm nguy cơ cũng như cải thiện thói quen sử dụng dịch vụ y tế trong nhóm đối tượng này tại Hà Nội và TP HCM.

  Dự án được thực hiện từ cuối năm 2013 và được sự tài trợ bởi Viện Nghiên cứu Quốc Gia Mỹ về nghiện ma tuý và PEPFAR. Mục đích của dự án là thực hiện và thử nghiệm một can thiệp nhằm cải thiện sự tham gia của nhóm thanh niên này vào sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế, tập trung vào sức khoẻ tình dục, nhằm giảm thiểu lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

  Các kết quả mong đợi của dự án bao gồm:

  Kiến thức dự phòng HIV tốt hơn

  Cải thiện kỹ năng giảm nguy cơ

  Tăng sử dụng dịch vụ y tế của nhóm đối tượng đích tại HN và TP HCM

  Nhân viên CARMAH thực hiện tiếp cận tại cộng đồng, thông qua việc tạo dựng mạng lưới, phỏng vấn, áp dụng kỹ năng tư vấn để xác định, khuyến khích và huy động sự tham gia của khách hàng vào các can thiệp của dự án. Đội ngũ nhân viên cung cấp thông tin cho khách hàng, tiến hành phỏng vấn, can thiệp cá nhân và cung cấp dịch vụ xét nghiệm, điều trị tại phòng khám cũng như kết nối dịch vụ chăm sóc với các dịch vụ điều trị khác.

  Sau khi dự án kết thúc, các kết quả thu được sẽ được chia sẻ và đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhóm đối tượng này cũng như các nhóm có nguy cơ cao khác.

  TOP