KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN VỀ SỨC KHOẺ TÌNH DỤC

  • 21/05/2018
  • Năm mươi nam giới quan hệ tình dục đồng tính với nam (MSM) tại TP Hồ Chí Minh đã tham gia vào các cuộc phỏng vấn cá nhân và thảo luận nhóm tập trung nhằm  chia sẻ kinh nghiệm về việc sử dụng các dịch vụ y tế cũng như mong muốn của họ đối với việc tiếp cận các dịch vụ ví dụ như xét nghiệm và điều trị HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải tên tạp chí sức khoẻ LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới). Kết quả nghiên cứu cũng sẽ được sử dụng để phát triển các dịch vụ thân thiện chăm sóc sức khoẻ tình dục MSM tại Việt Nam.

    Nghiên cứu đã được hoàn tất từ năm 2012 với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), PEPFAR Việt Nam, Sáng kiến phòng chống AIDS tại Việt Nam của Trường Y khoa Harvard (HAIVN) và Trung tâm Y Khoa Beth Israel Deaconess, tại Boston, Hoa Kỳ.

    TOP