Nghiên cứu về người chuyển giới

  • 21/05/2018
  •           Cuộc nghiên cứu bắt đầu thực hiện từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2015 với mục đích chính là nhằm để hiểu về các yếu tố rủi ro liên quan đến lây truyền HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong số những người nam chuyển giới nữ (chuyển giới) tại Việt Nam. Kết quả của cuộc nghiên cứu có thể sẽ được dùng để xây dựng các can thiệp nhằm giúp người chuyển giới phòng ngừa được các căn bệnh này.

              Người phỏng vấn hỏi người tham gia một số câu hỏi về hành vi tình dục, kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tình trạng tâm lý và các rào cản người tham gia gặp phải khi sử dụng các dịch vụ y tế bao gồm các xét nghiệm về HIV và giang mai.

              Đây là một dự án hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc trường đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ với cộng đồng người chuyển giới tại địa bàn nghiên cứu. CARMAH có thể cung cấp thông tin và tư vấn thêm về nghiên cứu này.

    TOP