• MyLan

   Mylan N.V. is a global generic and specialty pharmaceuticals company registered in the Netherlands, with principal executive offices in Hatfield, Hertfordshire, UK and a "Global Center" in Canonsburg, Pennsylvania, US. In 2007, Mylan acquired a controlling interest in India-based Matrix Laboratories Limited, a top producer of active pharmaceutical ingredients (APIs) for generic drugs,and the generics business of Germany-based Merck KGaA. Through these acquisitions, Mylan grew from the third-largest generic and pharmaceuticals company in the United States to the second-largest generic and specialty pharmaceuticals company in the world.

   Mylan went public on the OTC market in February 1973. It is listed on the NASDAQ, and its shares are a component of NASDAQ Biotechnology, NASDAQ-100, and the S&P 500 indices.

   The company develops and produces medicines for a wide range of medical disciplines, including oncology, anaphylaxis, antiretrovirals, cardiovascular, respiratory, dermatology, immunology, anesthesia and pain management, infectious disease, gastroenterology, diabetology/endocrinology, and women's healthcare.

  • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

   Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121 BT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

   Khi mới thành lập, Liên hiệp Hội Việt Nam có 15 hội thành viên. Đến nay, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn với 142 hội thành viên, trong đó có 79 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam còn có hơn 500 đơn vị nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo được thành lập theo Nghị định 81; 101 cơ quan báo, tạp chí với hơn 400 ấn phẩm bao gồm báo, báo điện tử, tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin điện tử và ấn phẩm khác.

   Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung và các hội, tổng hội hoạt động hợp pháp trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ trong phạm vi cả nước tự nguyện tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

  TOP