Nhiệm vụ

Tại CARMAH chúng tôi có tầm nhìn về một cộng đồng gồm có đồng tính nữ, đồng tính nam, người lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để trở thành những công dân tích cực được xã hội chấp nhận. Chúng tôi tin rằng cộng đồng LGBT có khả năng cung cấp dịch vụ y tế và can thiệp cho các thành viên và có trách nhiệm đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả của những hoạt động đó. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và đánh giá về sức khỏe cho nam giới đồng tính, người lưỡng tính và người chuyển giới ở Việt Nam.

NHIỆM VỤ

Cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người đồng tính nam và lưỡng tính, người chuyển giới, và người nam giới quan hệ tình dục với nam giới ở Việt Nam thông qua việc áp dụng các biện pháp can thiệp y tế hiệu quả và dựa trên nghiên cứu thực tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.
  2. Chúng tôi hợp tác thường xuyên và tích cực với các đối tác Việt Nam và quốc tế.
  3. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và sự hiểu biết với cộng đồng MSM và TG.
  4. Cộng đồng MSM và TG tham gia tích cực vào các hoạt động của chúng tôi.
  5. Chúng tôi tạo dựng một môi trường làm việc đa văn hóa, chuyên nghiệp và sôi động.
TOP